Salgsbetingelser - Nettbutikk

Chilimobil AS

NO 997 629 485 MVA

St. Jakobs plass 9
5008 BERGEN

Salg til forbrukere er gjenstand for omfattende regulering. Følgende lover har betydning for salg på Internett og dermed for innholdet i salgsbetingelsene: 

 

 1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra Chilimobil AS til forbrukere. For å kunne handle hos Chilimobil AS må du ha fylt 18 år. 

 

”Selger” er Chilimobil AS (997 629485) og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss". 

 

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt"." 

 

 1. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. 

 

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller en del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. 

 

 1. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme for bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. 

 

Dersom du har valgt Delbetaling vil samlet total pris inklusiv renter framkomme i nettbutikken. Delbetaling leveres av Arvato Finance AS. 

 

 1. Betaling

Kort/Vipps: Vi tilbyr kortbetaling via Nets og betaling med Vipps. 

 

Faktura: Vi tilbyr AfterPay i samarbeid med Arvato Finance AS. Fakturaen blir sendt på epost og betalingsfrist er 14 dager. Det påløper ikke noen gebyrer. For å betale med faktura må du ha fylt 18 år, være folkeregistrert i Norge, samt bli godkjent i kredittvurderingen som gjennomføres ved kjøpet. Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe. Chilimobil AS forbeholder seg retten til i enkelte tilfeller å nekte leveranse og gjennomføre en ny kredittvurdering av bestilleren. Dersom du ønsker å returnere til oss og har valgt faktura som betalingsmåte må du gi beskjed til Kundeservice før fakturaforfall. Les mer om AfterPay Faktura her (https://documents.myafterpay.com/consumer-terms-conditions/no_no/default#invoice) 

 

Konto/delbetaling: Med AfterPay kan du også velge å dele opp betalingen og samle alle dine kjøp på én månedsfaktura. AfterPay konto er en fleksibel måte å betale din faktura på og du velger selv hvor mye du ønsker å betale hver måned. Minste beløp å betale vil til enhver tid være basert på utestående balanse og er presisert på den månedlige fakturaen. Priseksempel: Om du handler for 5000 NOK og deler opp betalingen på 6 mnd, kommer din effektive rente til å være 37,75%. Samlet kredittkostnad blir 465 NOK. Les mer om AfterPay konto her (https://documents.myafterpay.com/consumer-terms-conditions/no_no/default#partpayment) 

 

 

 1. Levering og forsinkelse

Av sikkerhetsmessige hensyn leverer Chilimobil kun til den adresse som blir oppgitt og hentet fra Folkeregistreret. Vi leverer kun til adresser på fastlands-Norge. 

 

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. 

 

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtaler. 

 

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 for å dekke våre utlegg. Frakt tur/retur og oppkrav gebyr kommer i tillegg og blir beregnet etter Postens satser. 

 

 1. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil og/eller mangler. 

 

 1. Reklamasjon og garanti

Dersom produktene har feil og/eller mangler må du snarest mulig ta kontakt med oss slik at vi kan søke utbedring av feilen. 

 

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 8. I dag er reklamasjonstiden på mobiltelefoner 5 år. 

 

 1. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om det (angrefrist). 

 

Kundeservice må kontaktes for hvordan din spesifikke ordre skal håndteres. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Angrerettskjema blir sendt samtidig med ordrebekreftelsen som vedlegg. 

 

Du mister ikke angreretten ved å åpne forsendelsen så lenge emballasjen ikke fjernes og produktet kan leveres i tilnærmet samme stand og mengde.  Produktet er ikke levert i tilnærmet samme stand og mengde - og angreretten vil følgelig bortfalle - blant annet dersom du: 

 • Har skadet/fjernet original emballasje 
 • Har låst produktet med personlig kodelås 

 

Ellers forutsetter det at produktet med tilbehør ikke har blitt påført synlige skader, for at krav om angrerett kan godkjennes. 

 

 

 1. Personopplysninger

Vi bruker i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også bruker personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller ved tegning av abonnent som følger leveransen. 

 

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når: 

 • du har samtykket i utleveringen, eller 
 • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller 
 • i lovbestemt tilfelle. 

 

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss. 

 

 1. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet. 

 

 1. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.