Salgsbetingelser - Nettbutikk

Chilimobil AS

NO 997 629 485 MVA

Bernt Ankers gate 17
1534 Moss

Kjøpsbetingelser, nettbutikk. 

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Chilimobil til forbrukere. 

For å kunne handle hos Chilimobil må du ha fylt 18 år. Vi leverer kun til kunder i Norge unntatt Svalbard. 

1. Parter 

Selger er: 

Organisasjonsnummer 997 629 485 
Chilimobil AS 
Bernt Ankers gate 17
1534 Moss

Telefon: 915 02 445  
Mail: kundeservice@chilimobil.no

og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss". 

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt"." 

2. Opplysninger gitt i nettbutikken 

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. 

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere en bestilling eller del av den, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen." 

3. Priser 

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. 

4. Betaling 

Vi tilbyr betaling i samarbeid med Klarna Bank AB. Du kan velge mellom kortbetaling, betaling med faktura og å dele opp fakturaen i mindre deler. For å velge faktura eller delbetaling må du ha fylt 18 år, være folkeregistrert i Norge, samt bli godkjent i kredittvurderingen som gjennomføres ved kjøpet.  

Velger du faktura får du den på epost og betalingsfrist er 14 dager. Det påløper ikke noen gebyrer. 

Du kan også velge å dele opp betalingen, ev. også samle andre kjøp på én månedsfaktura hos Klarna. Rentesats og gebyrer er angitt i handlekurven. Klarna konto er en fleksibel måte å betale din faktura på og du velger selv hvor mye du ønsker å betale hver måned. Minste beløp å betale vil til enhver tid være basert på utestående balanse og er presisert på den månedlige fakturaen. 

Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil utestående beløp bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.  

 Dersom du ønsker å returnere til oss og har valgt faktura eller delbetaling som betalingsmåte må du gi beskjed til kundeservice før fakturaforfall.

5. Levering og forsinkelse 

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det. 

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 for å dekke våre utlegg. Frakt tur/retur og oppkrav gebyr kommer i tillegg og blir beregnet etter Postens satser. 

6. Undersøkelse av produktene 

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ved mangler eller feil må du kontakte oss innen kort tid. 

7. Reklamasjon og garanti 

Dersom produktene har feil eller mangler må du snarest mulig ta kontakt med oss slik at vi kan søke utbedring av feilen. 

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 7. I dag er reklamasjonstiden på mobiltelefoner 5 år. 

8. Angrerett 

Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om det (angrefrist). Produktet skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. 

Produktet er ikke levert i tilnærmet samme stand og mengde - og angreretten vil følgelig bortfalle - blant annet dersom du: 

  • Har skadet/fjernet originalemballasje 
  • Har tatt produktet i bruk som ditt eget 

Ellers forutsetter det at produktet med tilbehør ikke har blitt påført riper, slitasje eller andre synlige skader, for at krav om angrerett kan godkjennes. Hvor dette ikke er overholdt, vil varer som kommer i retur, bli returnert til avsender. 

Ved opprettelse av retur sender vi deg en returetikett som du fester på forsendelsen. Pass på at produktet pakkes forsvarlig når du skal sende det i retur til oss. 

Vi betaler tilbake det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet.  

9. Salgspant 

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet. 

10. Tvister 

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor. 

11. Annet 

Det gjøres oppmerksom på at kjøper må godta våre generelle vilkår i tillegg til våre salgsbetingelser. De til enhver tid gjeldene vilkår, er tilgjengelig på våre websider.